martes, 26 de noviembre de 2013

Campanya Cap nen sense joguina
Ja la tenint aquí, la campanya de Cap nen sense joguina, comença a caminar, era un dels projectes que des de l’Ateneu vàrem valorar com a prioritari en la nostra vessant de treball solidari.

Un campanya que pretén evitar que cap nen es pugui quedar al marge, de tenir la seva joguina en les properes dates nadalenques i de reis. Per fer-ho possible des de la nostra activitat diària ens afegint a la campanya general enllestida per Creu Roja d’Argentona, Dosrius i Òrrius, i conjuntament amb l’Ajuntament de Dosrius generen un espai solidari que enlluerni als nostres conciutadans per facilitar joguines pels nens que ho necessitin.

En moments de crisis, els infants que viuen en situació de pobresa o d’exclusió social es troben davant d’una situació de pèrdua d’oportunitats (menys salut, menys èxits educatius, pitjors condicions d’ habitatge, relacions socials deteriorades, més exposició a la violència), i davant d’una societat menys capaç i menys cohesionada. És per això que des de Creu Roja Joventut i nosaltres ho compartint, creiem oportú activar tots els recursos necessaris per a incidir en la millora d’aquesta situació.Objectius de la campanya general:

· JOGUINA EDUCATIVA. El joc simbòlic esdevé una representació de la realitat amb la qual el infant pot familiaritzar-se amb la realitat social i cultural que l’envolta així com adquirir i desenvolupar habilitats i capacitats afectives, socials, intel·lectuals, creatives, comunicatives i físiques.
· CONSUM RESPONSABLE. Per jugar no és imprescindible acumular moltes joguines, amb la qual cosa tenir consciència sobre el consum responsable permet a l’infant reflexionar del valor de SER per sobre del TENIR.
· JOGUINA NO BÈL·LICA. Per evitar la violència i fomentar la socialització dels infants en una cultura de pau, l’educació en valors i el joc simbòlic esdevenen claus per al creixement i desenvolupament dels infants en aquests valors.
· JOGUINA NO SEXISTA. És important que els nens i nenes tinguin accés al mateix tipus de jocs i joguines independentment del seu sexe per a que es familiaritzin amb aspectes de la realitat sense distinció de rol per diferencia de gènere.
· JOC COOPERATIU/COL·LECTIU. La joguina educativa permet adquirir els valors de respecte i tolerància cap a les persones, les normes i les regles i potenciar la socialització enfront de l’individualisme.

Els destinataris son nens de 0 a 14 anys, es farà una prèvia selecció, cribratge i empaquetatge per edats a fi de facilitar el conjunt de les entregues de la millor manera. Des de el Banc del temps es faran diferents crides per ajudar a gestionar les diferents fases, donant un cop de ma a Creu Roja

Hi ha un seguit de centres de recollida, col·laboradors de la campanya a on podreu adreçar-vos per deixar la vostra aportació en forma de joguina, dir també que Creu Roja te habilitada un compte per gestionar les aportacions econòmiques directes.

La donació econòmica s’haurà de fer mitjançant un ingrés o transferència bancària al número de compte corrent: 2100-0808-14-0200669005, assenyalant el concepte: Campanya de joguines.

Participeu, feu possible el somni de molts nens.

No hay comentarios:

Publicar un comentario